Referenties

Referenties

Victor als trainer

“Victor is een effectieve trainer met een eigen en zeer positieve aanpak, gericht op communicatieverbetering en change management. Hij is het neusje van de zalm voor het bespreekbaar maken en intrainen van aanspreken op gedrag. Met een gepaste dosis humor en ongelofelijk veel respect voor de bagage van de getrainden geeft Victor zowel het individu als de groep een eerlijk inzicht in eigen gedrag en oefent hij met ze naar de gewenste situatie toe. Effectief, respect, praktisch, humor, doen en groeien zijn woorden die Victor kenmerken. Hij is een begrip en graag geziene trainer in mijn bedrijf.”

Joris van Thiel, Director TeleSales, Heineken

“Een toptrainer die deelnemers weet te inspireren!

Als trainer bij Pepperminds maak ik veel trainingen mee van externe trainers. Daarbij kijk ik naar de inhoud, maar vooral ook naar de manier waarop de training gegeven wordt. Ik heb meerdere keren een training van Victor Brands bijgewoond en ik ben erg enthousiast over zijn aanpak.
Allereerst creëert Victor een klimaat, waarin iedereen zich veilig voelt om te leren. Hij doet dit door persoonlijke verhalen te vertellen. Niet alleen over de stof, maar ook over zichzelf, inclusief zijn kwetsbaarheden. Dat vind ik erg sterk en je krijgt al snel het gevoel dat je Victor goed kent.
Verder vind ik dat Victor de theorie heel goed uitlegt en vertaalt naar de concrete setting van het bedrijf. Alle modellen, nieuwe feitjes en theorieën kunnen zo direct worden gelinkt naar de praktijk van de trainees. Victor houdt ook goed rekening met de leerstijl van Kolb. Door zijn afwisseling in de oefeningen houdt hij de training boeiend en worden deze door veel verschillende type deelnemers als interessant ervaren.
En: Victor gebruikt vet veel humor! Dat maakt zijn training extra leuk. Elke 20 minuten heb ik gelachen. Door zijn verhalen, reacties op opmerkingen of vragen uit de zaal, werkvormen of gewoon door het opzetten van een grappig gezicht. Voor mij is dat een prettige manier van leren; hoe meer plezier ik heb, hoe beter mijn focus is. Ik merk dat ook mensen die zich minder goed kunnen concentreren, bij Victor wél acht uur lang hun aandacht erbij kunnen houden.
Wat ik tot slot mooi vind aan Victor, is dat hij ook voor- en achteraf bezig is met de impact van zijn training. Hij spreekt vooraf veel mensen, stuurt opdrachten en laat de training naadloos aansluiten op de behoefte. Ook zijn follow-up is prima in de vorm van leuke filmpjes, foto’s en artikelen.
Kortom: Victor is een echte aanrader met kennis van zaken!”

Melvin Littel, Trainer Pepperminds

“De eerste indruk welk Victor bij mij en bij de deelnemers achterliet, toen ik hem 6 jaar geleden tijdens een training voor het eerst inzette als gedragsacteur, is onuitwisbaar. Deze indruk heeft hij in de jaren dat wij nu samenwerken alleen maar meer ‘professionele body’ gegeven. Deze prettige connectie is voor mij aanleiding geweest dat ik Victor begin 2011 hebt gevraagd om sparringpartner te zijn voor een nieuw initiatief met een focus op Talentontwikkeling. Over talent gesproken….de 5 toptalenten van Victor zijn:

Sterke observeerder
Zet zijn humor in om de ander te laten excelleren
Goed ontwikkelde emotionele intelligentie
Scherp in zijn feedback op gedrag
Verkoopt zichzelf

En bovenal is Victor een aimabel mens, zeer kundig in zijn vak en voor opdrachtgevers vaak de doorslaggevende factor bij de keuze voor leer- en ontwikkelprogramma’s.”

Annette Balk, Falke en Verbaan.

Victor als trainingsacteur

“Door de bijdrage van Victor – als acteur naast een trainer of zelf als trainingsacteur – weet hij het rendement van trainingen te verhogen. Hij is in staat om zich in te leven in de ander, waardoor hij de ander uitdaagt om uit zijn/haar comfortzone te komen en meer te halen uit een training. Victor is een echte professional die van voorbereiding tot evaluatie betrokken is om een goed resultaat neer te zetten voor zijn klant. Dit doet hij met een grote mate van betrokkenheid, gedrevenheid, sensitiviteit en humor. Elke keer weer is het heerlijk om met Victor samen te werken.”

Henriëtte Martens, Educatie- en trainingscoördinator, Heineken

 “Victor’s kracht zit in twee ongewone combinaties:

1. Hij is Specialist EN allrounder: als trainingsacteur kent hij alle klappen van de zweep EN hij is breed en ervaren: hij denkt mee over de aanpak en op cruciale momenten traint en faciliteert hij. Daarnaast is hij in staat om op basis van een half woord te improviseren.

2. Victor heeft impact ÉN hij is een stille kracht. Hij is groot, direct en ontwapenend in zijn benadering. En let op: hij brengt echte humor mee die borrelt met levendigheid, Hij is ook discreet: trekt de groep langs een dood punt, kiest een subtiele interventie om een deelnemer precies het noodzakelijke zelfinzicht te geven.

Werken met Victor is al 3 jaar een voorrecht en plezier.”

Mark J. Bouman the Art of Learning.

“Deskundig, flexibel, integer en 3-dimensionaal denkend vol energie en open minded. Dit zijn de eerste woorden die in me opkomen wanneer ik Victor ‘moet’ omschrijven als coach/trainer.

Om een groep mensen in beweging te zetten in een overheidsorganisatie is het prettig samen te mogen werken met een professional die dat kan, de verbinding maakt en de groep ‘enthousiasmeert’.

Hij laat je in je spiegel kijken zonder het vertrouwen of de veilige omgeving in twijfel te trekken.

Hij inspireert en motiveert om niet de ander te willen veranderen maar eerst bij jezelf te beginnen. Waarbij de aandacht ligt welke competenties je hebt, wat je daarmee kunt en hoe je het zou kunnen optimaliseren.

Binnen het cluster ZN A Wegen Rijkswaterstaat heeft dit in een nieuwe contractvorm van integraal samenwerken in de keten nu al zijn vruchten afgeworpen en gaan we graag met Victor de vervolgstappen maken om tot een samenwerkend team te komen.

Stance Gaspersz

“Victor zet zich nu ruim 4 jaar in op het gebied van leiderschapsleergangen en -trainingen voor brandweerofficieren. We zetten hem daarbij graag in, voor diverse doelgroepen. Zijn kracht ligt in het snel inschatten van de deelnemers waardoor hij zich kan aanpassen aan de doelgroep. Zowel bij individuele voorgesprekken als plenaire trainingssessies is dit het geval. Met grote betrokkenheid en humor stelt hij de deelnemers in staat om, in een veilige omgeving, nieuw gedrag en gesprekstechnieken toe te passen en aan te leren. Hij is direct waar kan met oog voor iedere individuele deelnemer. Hij zoekt grenzen op, zonder eroverheen te gaan. Deelnemers worden door de inzet van Victor gemotiveerd, betrokken, enthousiast en gefocust. Met ons als organisatie denkt hij mee, waarbij het belang van de deelnemers voorop staat.”

Wendy van Middelkoop, decaan Leiderschap en organisatie, IFV