Werkwijze

Werkwijze

Werkwijzen
Geen training is bij mij hetzelfde. Ik geloof niet in het aanbieden van ‘vaste’ trainingen. Liever stel ik samen met u een trainingspakket samen, dat inspeelt op uw behoefte en die van de cursisten. Ik gebruik daarbij verschillende werkwijzen, waaronder HBDI®-profielen, het Insights Discovery Profiel en ben gecertificeerd DISC practitioner.
Insights Discovery Profiel
Met behulp van een eenvoudige en aansprekende kleurentaal geeft deze methodiek inzicht in gedragsvoorkeuren en concrete handvatten voor de ontwikkeling van effectiviteit op individueel, team- en organisatieniveau.

Op basis van een vragenlijst stel ik een Discovery Profiel op; een persoonlijk verslag, dat inzicht geeft in de eigen (werk)stijl en de invloed hiervan op de zakelijke en persoonlijke omgeving. Uitgangspunt is dat ieder mens uniek is en unieke kwaliteiten bezit. Het laat zien dat individuele personen, teams en organisaties aan kracht kunnen winnen door de verschillen tussen mensen te onderkennen en te waarderen. Ieder Profiel bevat een basishoofdstuk, waarin de volgende onderdelen aan bod komen:

 • Stijl en aanpak
 • Belangrijkste sterke en zwakke punten
 • Waarde voor het team
 • Communicatiestijl
 • Mogelijke blinde vlekken
 • Tegengestelde type
 • Suggesties voor ontwikkeling

Het basishoofdstuk kan worden uitgebreid met aanvullende Discovery hoofdstukken, waarin specifieke ontwikkelingsterreinen aan bod komen. Denk aan Management, Persoonlijke ontwikkeling, Verkoopinterviews en Interviews.

Download het leaflet Insights Discovery Profiel

HBDI®-profielen
Het Individuele HBDI®-profiel weerspiegelt hoe persoonlijke denkvoorkeuren verdeeld zijn over de vier dominante manier van denken, de vier hersenkwadranten. Het laat tevens zien hoe sterk de voorkeuren zijn binnen ieder kwadrant. HBDI® is geen psychologisch profiel. Het HBDI® profiel laat zien welke manier van nadenken uw persoonlijke voorkeur heeft. Het geeft een impuls tot zelfreflectie en is een startpunt voor de dialoog met leiders, medewerkers en collega’s over wat uw uitgangspunt is op het gebied van probleemoplossing, teamwork, communicatie, etc.

Het HBDI® profiel geeft ook een beeld van hoe uw denkvoorkeuren veranderen onder druk en in stressvolle situaties. Het stressprofiel is een goede basis voor stres management en de voor de hand liggende stresspreventie.

Met het HBDI®-profiel is het eenvoudig om de denkstijl van een cursist te achterhalen. Er zijn vier profielen: Logica (blauw), Structuur (groen), Emotioneel (rood) en Creatief (geel). Door te bepalen welk profiel past bij de cursist, kan hij/zij de informatie van de training beter opnemen. De informatie is nuttig voor de cursist en ook bruikbaar ná de training. HBDI®-profielen werken goed op de volgende gebieden:

 • Het verbeteren van de communicatie tussen cursist en werkgever. Door aansprekende communicatie die valt binnen het profiel van de cursist, is er minder ruimte voor misverstanden.
 • Het ondersteunen van leiderschapsontwikkeling
 • Het faciliteren van een brede bedrijfsvoering door gebruik te maken van alle profielen van HBDI® binnen projectgroepen
 • Het organiseren van creativiteit door inzicht te geven in de talenten van de cursist
 • Het bepalen van de coachingsbehoefte van de cursist

https://www.youtube.com/watch?v=OF-Wh448YHI

Download het leaflet HBDI®-profiel

DISC

DISC is een model voor persoonlijke ontwikkeling en teamontwikkeling. De DISC methode laat zien welke gedrags- en communicatievoorkeursstijlen iemand heeft. DISC zegt dus iets over je persoonlijkheid. Namelijk, hoe we graag communiceren met anderen, hoe we behandeld willen worden, hoe we effectief samenwerken, welke omgeving onze voorkeur heeft en hoe we gemotiveerd raken. Victor is een gecertificeerd DISC practitioner.

Het DISC model komt voort uit de persoonlijkheidstypes van Jung, een bekende psycholoog van begin jaren 20. Jung beschreef vier persoonlijkheidstypen waar vele persoonlijkheidstesten uit zijn ontstaan, zoals de MBTI ,maar ook de DISC theorie. Factoren die bijdragen aan de gedragsstijlen van DISC zijn erfelijkheid, rolmodellen en ervaringen. Gedrag komt altijd voort uit een combinatie van genetisch bepaalde aspecten en de invloed van de omgeving.

Het DISC model uitgelegd
Het DISC kleurenmodel kent twee assen. De eerste as geeft de snelheid en directheid weer. Op de as staat snel tempo (initiatief) tegenover rustig tempo (afwachtend). Ben je verbaal en direct of ben je iets rustiger en wacht je liever af?

De andere as geeft aan of je meer taakgericht of mensgericht bent. Kies je eerder voor feiten en onderbouwing of kies je meer op gevoel en geef je snel vertrouwen? De assen leggen de basis voor de vier DISC-stijlen.